Group_4066-2-1024x1024

investeerimine

Eestit peetakse atraktiivseks jurisdiktsiooniks
mitteresidentidele ettevõtete registreerimisel ja ostmisel,
seda iseloomustab liberaalne maksusüsteem ja asjaajamise lihtsus.

Eesti investeerimisatraktiivsuse peamised tegurid

demo-attachment-202-Group_4069

Riigi madal riigivõlg (üks madalamaid Euroopas). Tugev õiguslik raamistik ning sõltumatu ja tõhus kohtusüsteem ning sellest tulenev madal korruptsioonitase.

demo-attachment-200-Group_4067

Stabiilne, prognoositav riigi fiskaal- ja maksupoliitika, kõrge konkurentsivõimeline maksusüsteem Euroopa riikide seas. Ettevõtlusvabaduse ja ärivõimaluste kõrge tase Euroopa Liidus.

demo-attachment-201-Group_4068

Skandinaavia pangad moodustavad üle 80% Eesti pankade kapitalist, millel on positiivne mõju pangandussüsteemi stabiilsusele. Ettevõtete korrigeerimata kasumit ei maksustata. Riigi valitsus allkirjastas topeltmaksustamise vältimise lepingu 60 riigiga.

1212

Eestis ettevõtte ostmise või asutamise eelised:

Ettevõtte ulatusele pole piiranguid. Kasumlik maksusüsteem, eriti äritegevuseks teiste Euroopa Liidu riikidega. 2 päeva jooksul saate luua ja registreerida Eestis ettevõtte Mitte-Eesti või EL-i resident võib omada 100% Eesti ettevõtte korporatiivseid õigusi, olla Eesti äriühingu asutaja ja juhatuse liige. Madalad pangateenuste hinnad võrreldes teiste EL-i riikidega. Ettevõtte registreerimise korras ei ole põhikapitali moodustamine vajalik.

Ettevõtete organisatsioonilised ja juriidilised vormid Eestis

Seltsi organisatsioonilised ja juriidilised vormid Eestis on: aktsiaselts (Aktsiaselts, AS), usaldusühing (Osaühing, OÜ), täisühing (Täisühing, TÜ), usaldusühing (Usaldusühing, UÜ), mittetulundusühing ühing (MTÜ)üksikettevõtja (Füsilisest Isikust Ettevõtja, FIE). Eestis on populaarseimad äriühingute organisatsioonilised ja juriidilised vormid: usaldusühing (OÜ) ja aktsiaselts (AS). Eestis ettevõtte asutamiseks või ostmiseks on vaja tunda riigi seadusi ja ametiasutuste nõudeid.

Investeerimisvõimalused ja kinnisvaraturu eripära riigis

Eesti kinnisvaraturg on mõõdukas, kuid üsna dünaamiline. Kinnisvarasse investeerimine ühisrahastuse või kinnisvara investeerimisfondi kaudu. Kinnisvara krediteerimise määr Eesti pankades alates 2%. Investeeringu/reinvesteerimise maks on 0%. Enamik projekte ja investeerimine on koondunud pealinna Tallinna, mille rahvaarv on pikka aega kasvanud ja moodustab 1/3 riigi kogurahvastikust. Eestis on suur nõudlus erinevat tüüpi ärikinnisvara järele, mis aitab kaasa turupakkumiste ja investorite investeerimisvõimaluste kasvule.